Disclaimer
Aan deze website wordt de uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod aan informatie te geven. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Hillborgh neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.
 
Copyrights
Alle rechten worden voorbehouden. De inhoud op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Hillborgh worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand en/of openbaar worden gemaakt en/of (delen) gebruikt worden voor andere websites of enige andere toepassingen in welke vorm dan ook.